InfoEduNet

NAZIV PROJEKTA:
InfoEduNet – mrežom savjetodavnih i stručnih usluga do povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva

 

CILJ PROJEKTA:
Osigurati stručnu i savjetodavnu podršku sektoru MSP kroz edukacije, savjetovanja i informiranja utjecanjem na rast pozitivnog poslovnog okruženja, jačanja informiranost i stjecanja novih znanja i vještina poduzetnika ključnih za rast poslovanja i gospodarsku uspješnost.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  • 1. PROVEDBA EDUKACIJSKIH MODULA ZA PODUZETNIKE– Projektna aktivnost podrazumijeva tri nova tipa edukacijskih usluga koje se odnose na stjecanje novih znanja i vještina poduzetnika, i to usluge namijenjene poduzetnicima početnicima, poduzetnicima u fazi rasta i razvoja i dugogodišnjim poduzetnicima u svrhu osiguranja stabilnosti i konkurentnosti na tržištu. Stečena znanja ključna su za povećanje stope preživljavanja poduzetnika početnika, ostvarivanja rasta te zadržavanja konkurentnog položaja i stabilnosti stvaranjem dodane vrijednosti.
  • 2. PODUZETNIČKI INFORMACIJSKI PULT  – Kreiranjem novog tipa usluge pod  nazivom “Poduzetnički informacijski pult” osigurati će sustavno i kontinuirano pružanje informacija ključnih za razvoj poslovanja.  Uvođenjem ovog tipa  usluge osigurati će se povećanje ponude stručne i savjetodavne usluge poduzetnicima, smanjiti će se asimetrija informacija među MSP-ovima te stvoriti pretpostavke za rast poslovanja i gospodarsku uspješnost.