InfoEduNet 2

NAZIV PROJEKTA:

InfoEduNet 2- mrežom savjetodavnih i stručnih usluga do povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva

CILJ PROJEKTA:

Pružanje savjetodavne i stručne usluge MSP-ovima kroz aktivnosti informiranja vezano za EU, nacionalne i lokalne natječaje, izvore financiranja te mogućnostima ostvarivanja bespovratnih sredstava kroz informativne radionice, ali i putem e-newslettera (e-bilten) koji će se slati poduzetnicima.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  • Projektna aktivnost podrazumijeva aktivnosti informiranja MSP-a kroz poduzetnički informacijski pult te informativne radionice.
    • Poduzetnički informacijski pult poduzetnicima osigurava kvalitetne i pravovremene informacije iz različitih segmenata poslovanja. Uz dosadašnje informacije o natječajima i pokretanju poslovanja, informirali bi se na novim područjima – internacionalizacije poslovanja i uvođenja normi. Postojeće web-stranice će se nadogradit sa novim sadržajima i alatima u kojima će se pružati informacije poduzetnicima i sa web-alatom – kalkulatorom za izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva te FADN kalkulatorom za izračun ekonomske veličine gospodarstva. Također će se povezati poduzetnici sa potpornim subjektima kroz organizaciju 6 okruglih stolova.
    • Informativne radionice će se održavati svaki mjesec te će informirati poduzetnike o aktualnim temama – otvorenim natječajima te natječajima u najavi. Poduzetnicima će se slati e-newsletteri u kojim će biti predstavljeni sustavi kvalitete odnosno norme koje mogu unaprijediti procese poslovanje poduzeća kao i nužni koraci za internacionalizaciju poslovanja i sudjelovanje na globalnim tržištima, ali i najnovije informacije o otvorenim natječajima. U okviru povezivanja poduzetnika i potpornih subjekata – škole, komore i jedinicama lokalne samouprave, održat će se svaka tri mjeseca okrugli stolovi na kojima će se raspravljat o kadrovima, udruživanju poslovnih subjekata te razvoju infrastrukture, ali i tržišta.

KALKULATOR ZA IZRAČUN EKONOMSKE VELIČINE POLJP*OPRIVREDNOG GOSPODARSTVA:

Bitan pojam kada se govori o apliciranju na pojedine mjere ruralnog razvoja je Kalkulator za izračunavanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (FADN kalkulator). Ovaj kalkulator koristi Savjetodavna služba prilikom izračuna ekonomske veličine.

Pomoću ovog kalkulatora svaki poljoprivredni proizvođač može izračunati svoju ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva. SO predstavlja zbroj vrijednosti svih proizvoda biljne i stočarske proizvodnje dobiven množenjem standardnog outputa svake pojedine proizvodnje zastupljene na poljoprivrednom gospodarstvu s odgovarajućim brojem jedinica proizvodnje, referentno razdoblje za izračun SO odgovara proizvodnji tijekom razdoblja od 12 mjeseci. Kalkulator se sastoji od tablice koja uključuje SO (standard output) za sve stočarske i biljne proizvodnje. Standardni output prikazuje jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda koja je izražena u proizvođačkim cijenama, te uključuje potrošnju u kućanstvima, prodaju, promjene u zalihama proizvoda stočarske i biljne proizvodnje i potrošnju na gospodarstvu.