Kategorije
Blog Nekategorizirano

Obavijest kandidatima prijavljenim na Natječaj za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.

Obavještavamo kandidate za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o., koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, objavljenog na Oglasnoj ploči Grada Našica i na službenoj stranici Grada Našica i Našičke razvojne agencije NARA d.o.o., da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obaviti

dana 30. (petak) srpnja 2021. godine s početkom u 9,00 sati

u zgradi gradske uprave Grada Našica, velika vijećnica, II. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7.

Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u Javnom natječaju o čemu će biti obaviješteni putem emaila.

Kategorije
Blog Nekategorizirano

Odluka o financiranju projekta “Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!”

Gradu Našicama odobren je još jedan vrlo vrijedan projekt. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekata u okviru otvorenog trajnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Zaželi – Program zapošljavanja žena”, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata donijelo je odluku o financiranju projekta “Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!”, a financirat će se  u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Prijavu je pripremila Našička razvojna agencija NARA d.o.o., nositelj projekta je Grad našice, uz partnere CZSS Našice i HZZ Regionalni ured Osijek. Projektom će se zaposliti 50 žena na trajanje od dvije godine uz osigurano stručno usavršavanje za 40 žena polaznica. Žene će se zaposliti na poslovima potpore starijim i osobama u nepovoljnom položaju s ciljem pružanja pomoći u svakodnevnim aktivnostima, socijalnom uključivanju i poboljšanju kvalitete života krajnjih korisnika. Tokom trajanja projekta za 200 krajnjih korisnika bit će mjesečno osigurani paketi osnovnih higijenskih i kućanskih potrebština. Ukupna vrijednost projekta je 7.009.734,50 kn, te je u 100% iznosu financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Kategorije
Blog Nekategorizirano

Potpore poduzetnicima za projekte uz pomoć HAMAG – BICRO

Danas je u Našicama u gradskoj vijećnici održana zatvorena radionica Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO) za sve poduzetničke potporne institucije.

Radionica je održana na inicijativu gradonačelnika Grada Našica Josipa Miletića, a cilj radionice bio je da potporne institucije budu obučene za širenje informacija prema poduzetnicima kako mogu doći do povoljnih sredstava za svoje poduzetničke projekte.

Predavači su bili g. Tomislav Pašalić i gđa. Sabina Cvitan koji su pobliže predstavili dostupne finacijske instrumente koje pruža HAMAG-BICRO.

Na radionici je bilo dvadesetak predstavnika potpornih institucija, a na početku radionice sve nazočne je pozdravio i gradonačelnik grada Našica Josip Miletić.

Kategorije
Blog Nekategorizirano

POZIV NA TESTIRANJE

kandidatima koji su podnijeli prijavu za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje će se održati 25.8.2017. u 9:00 u Gradskoj vijećnici Grada Našica.

Područja iz kojih će biti provedena provjera znanja i sposobnosti kandidata:

-ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

– ZAKON O SLUŽBENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

– STATUT GRADA NAŠICA

– EUROPSKI STRUKTURNI FONDOVI I INVESTICIJSKI FONDOVI

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši jedno od gore navedenih pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija za provedbu javnog natječaja neće priznati niti ocjenjivati.

Kategorije
Blog Nekategorizirano

ZAPOČELO IZDAVANJE ODLUKA ZA OPERACIJU 4.1.1

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je nakon završene dodatne administrativne kontrole zahtjeva za potporu u okviru prvog natječaja za operaciju 4.1.1 iz mjere 04 Programa ruralnog razvoja RH za period 2014. – 2020. započela s izdavanjem konačnih odluka o dodjeli sredstava onim korisnicima koji su ispunili sve uvjete i kriterije propisane Pravilnikom i Natječajem. Po završetku izdavanja odluka svim korisnicima, Agencija za plaćanja će konačnu rang listu s popisom korisnika  objaviti na svojoj web stranici. Podnošenje Zahtjeva za isplatu i Zahtjeva za promjenu putem AGRONET sustava bit će omogućeno  nakon što se svim korisnicima dostave konačne odluke i objavi konačna rang lista korisnika.

 

Mjera 4 sastoji se od 4  podmjere (4.1. – Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, 4.2. – Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda i 4.3. – Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva i 4.4. – Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva).

Korisnicima kontultantskih usluga Našičke razvojne agencije odobreno je ukupno pet projekata ukupne vrijednosti 5.016.900,77 kn.