Plan javne nabave

Našička razvojna agencija Nara d.o.o. je pokrenula postupak jednostavne nabave u predmetu: Nabava novog službenog vozila.

Rok za dostavu ponuda je 18. studenog 2019.g. do 10:00 sati.

Kompletne dokumente sa svim prilozima možete preuzeti u word dokumentu ovdje:

Plan nabave 2019. godinu ->  Skinuti ovdje