Kategorije
Blog

Natječaj za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.

Na temelju Zakona o trgovačkim društvima, Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću i članka 8. Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Našičke razvojne agencije NARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, Osnivač Našičke razvojne agencije NARA d.o.o., objavljuje

NATJEČAJ

za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.

Kandidati za direktora/icu Našičke razvojne agencije NARA d.o.o. moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

–       visoka stručna sprema,

–          najmanje pet godine radnog iskustva,

     −    organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikativnost,

–          aktivno poznavanje engleskog jezika,

–          posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,

–          napredno poznavanje rada na računalu,

nepostojanje zapreke za imenovanje iz čl. 239. Zakona o trgovačkim društvima

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Grada Našica www.nasice.hr, Oglasnoj  ploči Grada Našica i web stranice Našičke razvojna agencije NARA d.o.o., neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Grad Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice s naznakom: “Za Natječaj – za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.“

Dokument je objavljen 23.01.2023. i može se skinuti ovdje:

Natječaj za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)