Kategorije
Blog

Natječaj za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.

Na temelju Zakona o trgovačkim društvima,  Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću i članka 8. Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Našičke razvojne agencije NARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, Osnivač Našičke razvojne agencije NARA d.o.o., objavljuje

NATJEČAJ

za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.

Kandidati za direktora/icu Našičke razvojne agencije NARA d.o.o. moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • visoka stručna sprema,
 • najmanje tri godine radnog iskustva,
 • najmanje godinu dana iskustva u pripremi i vođenju projekata sufinanciranih sredstvima EU,

−    organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikativnost,

 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
 • napredno poznavanje rada na računalu,
 • nepostojanje zapreke za imenovanje iz č 239. Zakona o trgovačkim društvima.

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis,
 • original ili ovjerenu presliku domovnice,
 • dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerenu presliku diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta godinu dana iskustva u pripremi i vođenju projekata sufinanciranih sredstvima EU (Potvrda poslodavca ili drugi valjani dokaz kojim se dokazuje navedeno)
 • original ili ovjerena preslika potvrde nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci),
 • izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima.

Direktor/ica se zapošljava na neodređeno vrijeme uz probni rok od tri mjeseca.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na web stranici Grada i Oglasnoj ploči gradske uprave, te web stranici Našičke razvojne agencije NARA d.o.o., objavit će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Grada Našica www.nasice.hr, Oglasnoj  ploči Grada Našica i web stranice Našičke razvojna agencije NARA d.o.o., neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Grad Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice s naznakom: “Za Natječaj – za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osnivač zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom Natječaju, te isti poništiti.

KLASA: 112-02/21-01/10

URBROJ: 2149/01-02/01-21-1

Našice, 19. srpnja 2021.

Dokument je objavljen 19.07.2021. i može se skinuti ovdje: Natječaj za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)