Grad Našice – Nastavak edukacijsko – informativne kampanje razvrstavanja otpada

nara1

U sklopu edukacijsko-informativne kampanje koju Grad Našice provodi u suradnji sa Našičkom razvojnom agencijom NARA d.o.o. i Našičkim parkom d.o.o. pod nazivom “Otpad nije smeće – razvrstaj ga u prave kante i vreće” započete 2015.

Godine i sufinancirane sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti, Grad Našice nastavio je s projektnim aktivnostima kampanje i u tekućoj godini.  Uvažavajući značenje i potrebu za održivim gospodarenjem otpadom kroz primarnu selekciju otpada i iskorištavanjem mogućnosti njegova recikliranja, a u cilju osiguranja čišćeg i zdravijeg okoliša te zdravije budućnosti mlađih generacija, Grad Našice sustavno provodi edukacije svih dobnih skupina, ali i svih sektora društvenog I gospodarskog života lokalnog stanovništva.

nara2

U svrhu postizanja spomenutog cilja, djelatnici Grada Našica, Našičke razvojne agencije NARA d.o.o. i Našičkog parka kao komunalnog poduzeće zaduženog za aktivnosti razvrstavanja i prikupljanja otpada, podijelili su danas osnovnim školama na području Grada Našica kao i srednjoj školi, posude namijenjene primarnom razvrstavanju otpada. Radi se naime o posudama koje u okviru jedne posude imaju zasebne spremnike namijenjene primarnom odvajanju korisnih vrsta otpada namijenjenih reciklaži poput papira, plastike i stakla. Cilj je postavljanjem navedenih posuda u škole, djecu svakodnevno poticati na razvrstavanje i podsjećati na potrebu istog odnosno na šire društvene koristi koje osigurava razvrstavanje otpada.

Sve obrazovne institucije na području Grada s pohvalama i oduševljenjem su prihvatile edukacijske aktivnosti s namjerom pružanja podrške projektu svakodnevnim poticanjem djece na brigu o okolišu u kojem žive.