O Nama

Našička razvojna agencija osnovana je kao potporna institucija namijenjena prije svega radi pružanja stručne pomoći poduzetnicima s jedne i Gradu s druge strane, a radi bržeg razvoja poduzetništva na području Grada. U skladu sa svojim profesionalnim i tehničkim kapacitetima, Našička razvojna agencija ima namjeru osigurati i profesionalnu podršku susjednim jedinicama lokalne samouprave kako bi se potaknuo poduzetnički odnosno ukupni društveni razvoj na širem lokalnom području.

Našička razvojna agencija NARA svoju ulogu poduzetničke potporne institucije realizirati će kroz obavljanje slijedećih djelatnosti:

 • izrada studija izvodivosti, investicijskih programa za jedinice regionalne i lokalne samouprave
 • izrada strategijskih razvojnih dokumenata lokalnih samouprava
 • izradu i provedbu marketing plana industrijske zone u vlasništvu JLS
 • management poslovne zone
 • koordinacija i pomoć pri apliciranju projekata za EU fondove od strane JLS  odnosno poduzetnika kao prijavitelja projektnih prijedloga
 • pisanje projektnih prijedloga za EU fondove.
 • provedba odobrenih projektnih prijedloga iz EU fondova i upravljanje istima
 • stvaranje pozitivne klime za ulaganje i privlačenje izravnih stranih  ulaganja
 • upravljanje projektima financiranim iz EU fondova
 • savjetovanje i informiranje poduzetnika o aktualnim projektima i programima pomoći
 • koordinacija poduzetničkih aktivnosti u lokalnoj sredini
 • stručna ili konzultantska pomoć i usluge u poduzetništvu
 • kreditno savjetovanje
 • poslovna suradnja i partnerstvo
 • izrada poduzetničkih projekata i elaborata za kredite
 • organizacija seminara za poduzetništvo i poduzetnike
 • organizacija stručnog osposobljavanja i cjeloživotnog obrazovanja u poduzetništvu
 • organiziranju drugih gospodarskih subjekata i potpornih institucija (obrta, trgovačkih društava, zadruga, učeničkih zadruga, poduzetničkih inkubatora)
 • sudjelovanje u organizaciji sajmova poduzetništva
 • drugi stručni poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva utvrđeni mjerama Vlade, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te interesima poduzetnika u malom gospodarstvu.